Thomas Möller

Marita Möller

Gun Skire

Christer Wilsby

Kristian Möller

Heidi Paatere

Christer Wilsby

Copywriter

christer@wilsby.com

+46 (0)70-791 06 74

 

Christer Wilsby har mer än 25 års erfarenhet som IT-konsult, IT-journalist, säljare, säljchef, dotterbolagschef med amerikanska huvudmän samt av PR och marknadsföring som anställd och konsult i svenska och amerikanska företag.

Han har dokumenterad erfarenhet och förmåga att sätta sig in ett företags verksamhet med stort teknikinnehåll eller kvalificerade tjänster, identifiera unika erbjudanden, och kommunicera dem på ett affärsmässigt sätt till en beslutsfattande målgrupp. Dubbelexamen, både teknik och ekonomi, gör att han kan kommunicera både med tekniker och med beslutsfattare på deras egna språk. Christer Wilsby arbetar främst med företag under stark tillväxt, antingen vid en nyetablering eller vid lansering av nya eller tydligare erbjudanden på marknaden.

TMCO–Thomas Möller & Co|Kryssarvägen 12, SE-183 58 Täby|Telefon 08-544 425 00, 070-189 21 15|thomas@tmco.se