Egentligen är det ganska enkelt. Marknadskommunikation, reklam, trycksaker, kundtidningar, PR, webb och andra kanaler ska stödja organisationens kärnverksamhet och hjälpa den att uppnå sina mål. Och dessa mål är nästan alltid att sälja något. Om ni inte säljer varor och tjänster så har ni idéer som ni vill sprida och få mottagarna att ta till sig. När medarbetarna och ledningen ser kopplingen mellan vad vi gör och organisationens mål är det lätt att få igång en dialog mellan byrån och de interna intressenterna om kommunikationsmål och realistiska budgetar. Det blir också lättare för oss att leverera bra marknadskommunikation.

 

Denna enkla filosofi har givit oss uppdrag för både små och stora klienter.

TMCO–Thomas Möller & Co|Kryssarvägen 12, SE-183 58 Täby|Telefon 08-544 425 00, 070-189 21 15|thomas@tmco.se